Wdrożenia

Przykłady realizacji

Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie aż w 10 obszarach – od farmacji po transport.
Sprawdź, jakie wdrożenia zastosowaliśmy dla naszych klientów.

Wyszukaj
nasze realizacje

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
Case study z wprowadzenia rowiązania CoolSystems w Centrum Krwiodawstwa w Białymstoku
Otwór mroźni M2M Team do przechowywania osocza
Case study ze stworzenia dedykowanego systemu Cool System

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

 • Problem Klienta
  Magazyn osocza był ekstremalnie mały. Zastosowane zostało rozwiązanie tymczasowe w postaci mobilnych kontenerów do transportu morskiego (rozmieszczonych na parkingu), wykorzystywanych do celów magazynowych.
 • Działania Coolsystems
  Nowa koncepcja magazynu została zrealizowana w niezwykle krótkim terminie. Automatyczny Magazyn Osocza o pojemności 25 000 zbiorników został zaprojektowany i wybudowany w rekordowo krótkim czasie 3 miesięcy.
 • Rezultaty projektu
  Zaprojektowano i zrealizowano pierwszy na świecie trzypiętrowy Automatyczny Magazyn Osocza. Nowe, innowacyjne rozwiązanie pozwoliło wyeliminować problemy z pojemnością, a dodatkowo poprawiło efektywność transportu wewnętrznego i procesów logistycznych.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku
Case study z wdrożenia systemu magazynowania w Centrum Krwiodawstwa w Gdańsku
Wprowdzenie innowacyjnego systemu CoolSystem
Case study z wprowadzenia systemu CoolSystems

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku

 • Problem Klienta
  Produkcja składników krwi zorganizowana była w piwnicy budynku i prowadzona była w przeważającym zakresie ręcznie. Gdy produkcja zaczęła się rozrastać, konieczna stała się rozbudowa obiektu i zmiana sposobu jego funkcjonowania, w celu spełnienia nowoczesnych wymogów.
 • CoolSystems – wykorzystanie systemu
  Nasza firma zaprojektowała i wybudowała od zera nowe skrzydło budynku, o powierzchni 1500 m2. Budynek został dostosowany do potrzeb produkcji i dostaw składników krwi. Ciepło wytwarzane przez instalacje chłodzenia wykorzystywane jest do zasilania wyposażenia technicznego budynku.
 • Wyniki projektu
  Trzypiętrowy Automatyczny Magazyn Osocza stał się ośrodkiem nowego budynku i nowego procesu produkcji składników krwi. Jego pojemność wynosi 80 000 zbiorników, a przeciętny czas dostępu wynosi 1 min. Innowacyjne rozwiązanie ograniczyło do minimum liczbę instalacji chłodzących, a zużycie energii elektrycznej spadło o 20 kW. Aktualnie budynek jest samowystarczalny pod względem ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
CoolSystems – wykorzystanie systemu
Robot Ter 2.0 pomaga w automatyzacji całego procesu, tak aby zagwarantować brak błędów w etykietowaniu.
CoolSystems – wykorzystanie systemu w praktyce

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

 • Problem klienta
  Podczas procesu pobierania krwi pełnej personel medyczny musiał poświęcić sporo czasu na manualne uszczelnianie i etykietowanie drenów. Dochodziło wówczas do przypadków nieprawidłowego znakowania, co w konsekwencji mogło prowadzić do wysokiego ryzyka błędów.
 • CoolSystems – wykorzystanie systemu
  Robot Ter 2.0 został zaprojektowany tak, aby zautomatyzować cały proces i zagwarantować brak błędów w etykietowaniu.
 • Wyniki projektu
  Robot Ter 2.0 pięciokrotnie przyspieszył proces i zredukował liczbę błędów przy etykietowaniu do zera, dzięki czemu personel medyczny pracuje wydajniej, bezpieczniej i wygodniej.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
Cool Systems - wykorzystanie systemu
Cool Systems - wykorzystanie systemu do przechowywania osocza
Zautomatyzowane magazynowanie pozwala na szybki dostęp do osocza.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

 • Problem klienta
  Klient ponosił poważne koszty przechowywania osocza w zewnętrznych magazynach. Konieczne stało się zapewnienie nowych miejsc składowania.
 • Cool Systems – wykorzystanie systemu
  Zaprojektowano przebudowę starych pomieszczeń kotłowni węglowej na potrzeby nowoczesnych magazynów osocza oraz doprojektowano dodatkowe pomieszczenia dla działu ekspedycji krwi.  
 • Wyniki projektu
  W efekcie klient otrzymał magazyny na 60 tys. pojemników oraz dodatkowe pomieszczenia z nowoczesnymi układami chłodniczymi.

Szukasz rozwiązania
dla siebie?

Skontaktuj się z nami, a przygotujemy
dla Ciebie ofertę indywidualną.