M2M Team Cool Systems Logo

Dostarczamy innowacyjne rozwiązania dla regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Zautomatyzowany system magazynowania osocza

Zautomatyzowane magazyny pozwalają na przechowywanie osocza w ekstremalnie niskich temperaturach oraz warunkach zapewniających najwyższą jego jakość.

Innowacyjne rozwiązanie to technologia pracująca w temperaturze -40° C. Zautomatyzowany system magazynowania umożliwia zarządzanie przechowywaniem osocza bez konieczności wchodzenia do mroźni. Personel medyczny obsługuje magazyn w warunkach biurowych. Mroźnia ma pojemność do 25 000 jednostek osocza i może być dostosowana do istniejącego budynku. Rozwiązanie jest skalowalne i umożliwia dostęp do magazynu nawet z trzech kondygnacji budynku.

Automatyzacja
magazynowania osocza

Plasama
Gorup4

Dział
Preparatyki

Ekspedycja

Dostawy do
Frakcjonatorów

Gorup4 Gorup4 Gorup4
Plasama
Gorup4

Dział
Preparatyki

Ekspedycja

Dostawy do
Frakcjonatorów

Zalety zautomatyzowanego magazynu
do przechowywania osocza

0%

mniej przestrzeni
magazynowej

0 min

krótki czas dostępu
(vs 30 min)

0

operacji dziennie
(vs 400)

0%

ECO
oszczędność energii

Przykład realizacji

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

 • Problem klienta
  Klient ponosił poważne koszty przechowywania osocza w zewnętrznych magazynach. Konieczne stało się zapewnienie nowych miejsc składowania.
 • Cool Systems – wykorzystanie systemu
  Zaprojektowano przebudowę starych pomieszczeń kotłowni węglowej na potrzeby nowoczesnych magazynów osocza oraz doprojektowano dodatkowe pomieszczenia dla działu ekspedycji krwi.    
 • Wyniki projektu
  W efekcie klient otrzymał magazyny na 60 tys. pojemników oraz dodatkowe pomieszczenia z nowoczesnymi układami chłodniczymi.

Robot do zgrzewania i etykietowania drenów

Robot automatyzuje proces zgrzewania drenów i etykietowania segmentów próbek krwi wykorzystywanych do testów krzyżowych krwi przed transfuzją. Przyspieszenie pracy personelu, wygoda w użytkowaniu oraz praktyczne zminimalizowanie ryzyka przy konkatenacji to jedne z głównych zalet urządzenia.

20 sekund to czas potrzeby do przygotowania i zweryfikowania zgodności do 6 segmentów próbek krwi a jedna osoba może pracować jednocześnie na dwóch urządzeniach. Rozwiązania stosowane są z powodzeniem w Polskich Centrach Krwiodawstwa.

Automatyzacja zgrzewania
i etykietowania drenów

BT
Krew A
założenie
drenu
Krew B
automatyczne skanowanie
etykiety
Krew C
system
walidacja danych
Krew D
zgrzewanie drenów
Krew E
etykietowanie
segmentów

0 s

BT
Krew A
założenie
drenu
Krew B
automatyczne skanowanie
etykiety
Krew C
system
walidacja danych
Krew D
zgrzewanie drenów
Krew E
etykietowanie
segmentów

Zalety robota do etykietowania
i zgrzewania drenów - TER 2.0

0

pojemność
zasobnika etykiet

0 s

czas przygotowania
segmentów

0cm

maksymalna
długość drenów

0

brak błędów
przy konkatenacji

Przykład realizacji

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

 • Problem klienta
  Podczas procesu pobierania krwi pełnej personel medyczny musiał poświęcić sporo czasu na manualne uszczelnianie i etykietowanie drenów. Dochodziło wówczas do przypadków nieprawidłowego znakowania, co w konsekwencji mogło prowadzić do wysokiego ryzyka błędów.
 • CoolSystems – wykorzystanie systemu
  Robot Ter 2.0 został zaprojektowany tak, aby zautomatyzować cały proces i zagwarantować brak błędów w etykietowaniu.
 • Wyniki projektu
  Robot Ter 2.0 pięciokrotnie przyspieszył proces i zredukował liczbę błędów przy etykietowaniu do zera, dzięki czemu personel medyczny pracuje wydajniej, bezpieczniej i wygodniej.
Nagroda dla M2M Team za mobilne pojemniki do transportu krwi

Mobilne pojemniki do transportu krwi stworzone przez M2M Team Sp.z o.o.

są rozwiązaniem zapewniającym użytkownikom bezpieczny i szybki dostęp do krwi dzięki pojemnikom gwarantującym optymalne warunki transportu z właściwą temperaturą i wilgotnością, 
a także funkcją samoczynnego kontrolowania zasilania. Do pojemników dołączony jest zapasowy akumulator.

Nagrody - rynek międzynarodowy

Szukasz rozwiązania dla siebie?

Skontaktuj się z nami, a przygotujemy
dla Ciebie ofertę indywidualną.