M2M Team Cool Systems Logo

Dostarczamy innowacyjne rozwiązania dla regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Zautomatyzowany system magazynowania osocza

Zautomatyzowane magazyny pozwalają na przechowywanie osocza w ekstremalnie niskich temperaturach oraz warunkach zapewniających najwyższą jego jakość.

Innowacyjne rozwiązanie to technologia pracująca w temperaturze -40° C. Zautomatyzowany system magazynowania umożliwia zarządzanie przechowywaniem osocza bez konieczności wchodzenia do mroźni. Personel medyczny obsługuje magazyn w warunkach biurowych. Mroźnia ma pojemność do 25 000 jednostek osocza i może być dostosowana do istniejącego budynku. Rozwiązanie jest skalowalne i umożliwia dostęp do magazynu nawet z trzech kondygnacji budynku.

Automatyzacja
magazynowania osocza

Plasama
Gorup4

Dział Preparatyki

Ekspedycja

Dostawy do Frakcjonatorów

Gorup4 Gorup4 Gorup4
Plasama
Gorup4

Dział Preparatyki

Ekspedycja

Dostawy do Frakcjonatorów

Zalety zautomatyzowanego magazynu
do przechowywania osocza

0%

mniej przestrzeni
magazynowej

0 min

krótki czas dostępu
(vs 30 min)

0

operacji dziennie
(vs 400)

0%

ECO
oszczędność energii

Przykład realizacji

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

 • Problem klienta
  Klient ponosił poważne koszty przechowywania osocza w zewnętrznych magazynach. Konieczne stało się zapewnienie nowych miejsc składowania.
 • Cool Systems – wykorzystanie systemu
  Zaprojektowano przebudowę starych pomieszczeń kotłowni węglowej na potrzeby nowoczesnych magazynów osocza oraz doprojektowano dodatkowe pomieszczenia dla działu ekspedycji krwi.    
 • Wyniki projektu
  W efekcie klient otrzymał magazyny na 60 tys. pojemników oraz dodatkowe pomieszczenia z nowoczesnymi układami chłodniczymi.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

 • Problem Klienta
  Magazyn osocza był ekstremalnie mały. Zastosowane zostało rozwiązanie tymczasowe w postaci mobilnych kontenerów do transportu morskiego (rozmieszczonych na parkingu), wykorzystywanych do celów magazynowych.
 • Działania Coolsystems
  Nowa koncepcja magazynu została zrealizowana w niezwykle krótkim terminie. Automatyczny Magazyn Osocza o pojemności 25 000 zbiorników został zaprojektowany i wybudowany w rekordowo krótkim czasie 3 miesięcy.
 • Rezultaty projektu
  Zaprojektowano i zrealizowano pierwszy na świecie trzypiętrowy Automatyczny Magazyn Osocza. Nowe, innowacyjne rozwiązanie pozwoliło wyeliminować problemy z pojemnością, a dodatkowo poprawiło efektywność transportu wewnętrznego i procesów logistycznych.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku

 • Problem Klienta
  Produkcja składników krwi zorganizowana była w piwnicy budynku i prowadzona była w przeważającym zakresie ręcznie. Gdy produkcja zaczęła się rozrastać, konieczna stała się rozbudowa obiektu i zmiana sposobu jego funkcjonowania, w celu spełnienia nowoczesnych wymogów.
 • CoolSystems – wykorzystanie systemu
  Nasza firma zaprojektowała i wybudowała od zera nowe skrzydło budynku, o powierzchni 1500 m2. Budynek został dostosowany do potrzeb produkcji i dostaw składników krwi. Ciepło wytwarzane przez instalacje chłodzenia wykorzystywane jest do zasilania wyposażenia technicznego budynku.
 • Wyniki projektu
  Trzypiętrowy Automatyczny Magazyn Osocza stał się ośrodkiem nowego budynku i nowego procesu produkcji składników krwi. Jego pojemność wynosi 80 000 zbiorników, a przeciętny czas dostępu wynosi 1 min. Innowacyjne rozwiązanie ograniczyło do minimum liczbę instalacji chłodzących, a zużycie energii elektrycznej spadło o 20 kW. Aktualnie budynek jest samowystarczalny pod względem ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

Robot do zgrzewania i etykietowania drenów

Robot automatyzuje proces zgrzewania drenów i etykietowania segmentów próbek krwi wykorzystywanych do testów krzyżowych krwi przed transfuzją. Przyspieszenie pracy personelu, wygoda w użytkowaniu oraz praktyczne zminimalizowanie ryzyka przy konkatenacji to jedne z głównych zalet urządzenia.

20 sekund to czas potrzeby do przygotowania i zweryfikowania zgodności do 6 segmentów próbek krwi a jedna osoba może pracować jednocześnie na dwóch urządzeniach. Rozwiązania stosowane są z powodzeniem w Polskich Centrach Krwiodawstwa.

Automatyzacja zgrzewania
i etykietowania drenów

BT
Krew A
założenie drenu
Krew B
automatyczne skanowanie etykiety
Krew C
system walidacja danych
Krew D
zgrzewanie drenów
Krew E
etykietowanie segmentów

0 s

BT
Krew A
założenie drenu
Krew B
automatyczne skanowanie etykiety
Krew C
system walidacja danych
Krew D
zgrzewanie drenów
Krew E
etykietowanie segmentów

Zalety robota do etykietowania
i zgrzewania drenów - TER 2.0

0

pojemność
zasobnika etykiet

0 s

czas przygotowania
segmentów

0cm

maksymalna
długość drenów