Mapowanie temperatury w przechowywaniu wyrobów medycznych

23.01.2018

Mapowanie temperatury w przechowywaniu wyrobów medycznych

Preparaty lecznicze to materiały wymagające specjalnej troski w kwestii warunków ich przechowywania i transportu.

23.01.2018

Mapowanie temperatury w przechowywaniu wyrobów medycznych

Preparaty lecznicze to materiały wymagające specjalnej troski w kwestii warunków ich przechowywania i transportu.

Przepisy prawne nakładają na podmioty produkujące i uczestniczące w łańcuchu dostaw wyrobów medycznych, obowiązek zapewnienia im odpowiednich warunków środowiskowych, takich jak wilgotność, czy temperatura. Warunki te mają realny wpływ na ich jakość i są ściśle określone, dla wybranych produktów. Utrzymanie stałych warunków w przestrzeni magazynowej nie jest rzeczą łatwą. Jest to proces, którego nie można ustalić jednorazowo i pozostawić samemu sobie. Wymaga on stałej kontroli i reagowania na nawet najmniejsze odchylenia od norm, mogące mieć wpływ na warunki przechowywania produktów leczniczych.

Zastosowanie mapowania temperatur

Pierwszym krokiem koniecznym do zapewnienia odpowiednich warunków produktów medycznych jest wykonanie mapowanie temperatury przestrzeni magazynowej, w której mają być one przechowywanie. Proces  mapowania temperatury pozwala wyznaczyć w przestrzeni magazynu punkty obarczone ryzykiem wpływu innych czynników na temperaturę. Znając te dane będziemy mogli zastosować konieczne procedury mające na celu dopasowanie do nich warunków panujących w magazynie. Inną korzyścią płynącą z wykonania procesu mapowania rozkładu temperatury jest wyznaczenie dokładnego rozmieszczenia punktów pomiarowych służących do stałego monitorowania temperatury w magazynie.

Usługi mapowania temperatury

Firma M2M Team podejmuje się wykonania profesjonalnych pomiarów rozkładu temperatur. Nasze usługi mapowania wykonujemy zarówno w małych urządzeniach chłodniczych, jak i dużych magazynach. Dzięki zaawansowanej technologii pracujemy rzetelnie i szybko. Nasz system monitorM2M wykorzystywany do rejestracji i udostępniania pomiarów temperatury umożliwia przeprowadzenie mapowania temperatury nawet w kilkuset punktach jednocześnie.