Mapowanie przestrzeni ładunkowych pojazdów i urządzeń chłodniczych

27.03.2018

Mapowanie przestrzeni ładunkowych pojazdów i urządzeń chłodniczych

Branża farmaceutyczna wymaga od działających w niej przedsiębiorców przestrzegania niezwykle rygorystycznych standardów określonych przez Prawo Farmaceutyczne oraz Dobrą Praktykę Dystrybucyjną.

27.03.2018

Mapowanie przestrzeni ładunkowych pojazdów i urządzeń chłodniczych

Branża farmaceutyczna wymaga od działających w niej przedsiębiorców przestrzegania niezwykle rygorystycznych standardów określonych przez Prawo Farmaceutyczne oraz Dobrą Praktykę Dystrybucyjną.

Dotyczą one przedsiębiorców działających na każdym etapie dystrybucji produktów farmaceutycznych – od producentów leków, przez firmy badawcze, po hurtownie farmaceutyczne i apteki.

Jednym z podstawowych wymogów stawianych przed firmami zajmującymi się obrotem lekami jest zapewnienie im wymaganych warunków środowiskowych, zarówno podczas ich magazynowania, jak i transportu. W świetle tych wytycznych firmy zajmujące się przewozem leków mają obowiązek utrzymywać w przestrzeni ładunkowej samochodów ściśle określoną temperaturę i wilgotność powietrza.

Mapowanie i monitoring temperatur przestrzeni ładunkowych

Zgodnie z wymogami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej firmy, które chcą zajmować się dystrybucją leków muszą wykorzystywać do tego celu wyłącznie pojazdy posiadające wykonaną analizę rozkładu temperatur ich w przestrzeni ładunkowej. Spełnienie tych warunków gwarantuje lekom bezpieczeństwo zachowania swoich właściwości. Firma M2M Team świadczy profesjonalne usługi mapowania rozkładu temperatur w przestrzeniach ładunkowych samochodów oraz w urządzeniach chłodniczych. Po wykonanym przez nas procesie mapowania klient otrzymuje szczegółowy raport z opisem rozkładu temperatur, prezentacją graficzną oraz statystykami. Dzięki raportowi klient jest w stanie określić ewentualne odchyleń od wymaganych norm i się do ich dopasować. Montowane przez naszą firmę autorskie systemy monitoringu temperatury, alarmują o każdym przekroczeniu dopuszczalnych norm, spowodowanymi przypadkami losowymi, dając tym samym szansę na szybkie usunięcie awarii.