M2M Team Partnerem Warsztatów IPFA/PEI w Krakowie

30.05.2019

M2M Team Partnerem Warsztatów IPFA/PEI w Krakowie

CoolSystems by M2M Team – wspieraliśmy organizację warsztatów oraz prezentowaliśmy na naszym stoisku innowacyjne rozwiązania dla branży krwiodawstwa.

30.05.2019

M2M Team Partnerem Warsztatów IPFA/PEI w Krakowie

CoolSystems by M2M Team – wspieraliśmy organizację warsztatów oraz prezentowaliśmy na naszym stoisku innowacyjne rozwiązania dla branży krwiodawstwa.

W dniach 22 i 23 maja 2019 roku w Krakowie odbyły się coroczne warsztaty IPFA / PEI, których tematem były kontrola przetrwania oraz  badania przesiewowe patogenów krwiopochodnych.

Spotkanie koncentrowało się na identyfikacji potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa mikrobiologicznego produktów do przetaczania oraz na badaniach naukowych i strategiach zapewniających ich bezpieczeństwo i skuteczność we wszystkich regionach świata. W warsztatach wzięło udział ponad 200 delegatów z 36 krajów.

Organizatorami wydarzenia byli: International Plasma and Fractionation Association (IPFA), Paul-Ehrlich Institute (PEI) oraz Instytut Hematologii i Transfuzjologii (IHIT).
M2M Team, pod marką CoolSystems był partnerem warsztatów, wspierając ich organizację.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zainteresowanie oraz interesujące rozmowy na stoisku CoolSystems.

 

 

Więcej na stronie IPFA