USŁUGI MONITOROWANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LEKÓW I SZCZEPIONEK

W oparciu o wymagania dotyczące rejestracji i dokumentowania temperatury podczas transportu a także przechowywania wyrobów leczniczych zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań DPD oraz GMP, firma M2M Team przygotowała propozycję dla firm objętych działaniem tych przepisów.

HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA

APTEKI I PRZYCHODNIE

PRODUKCJA

znaczek

Leki co do których producent wymaga aby były przechowywane w określonej temperaturze muszą być przechowywane w miejscu, gdzie ta temperatura będzie kontrolowana. Do realizacji tego zadania nasza firma przygotowała system monitorM2M – internetową platformę do pomiarów i rejestracji temperatury.

Zaletami proponowanego przez nas rozwiązania są:
niskie koszty wdrożenia
brak ingerencji w infrastrukturę IT przedsiębiorstwa
bezprzewodowa konfiguracja urządzeń

Największą korzyścią dla użytkownika jest wyeliminowanie negatywnego wpływu zmian temperatury przechowywania leków.

Monitorowanie temperatury i wilgotności wyprodukowanych leków

HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA

znaczek

M2M Team poprzez udostępnienie bezprzewodowego systemu do monitorowania temperatury przechowywania leków monitorM2M ułatwia pracę w hurtowniach farmaceutycznych.
Autorski system do przeprowadzenia mapowania rozkładu temperatury w magazynie, umożliwia wykonanie tej usługi sprawnie i szybko.

Przeprowadzamy walidacje urządzeń pomiarowych

obserwacja temperatury i wilgotności eków lub wyrobów leczniczych w magazynach hurtowni farmaceutycznej

APTEKI I PRZYCHODNIE

znaczek
Wydanie leku z magazynu hurtowni celem dostarczenia go do apteki lub lecznicy i transport tegoż jest również objęty monitoringiem M2M.

Korzystając z wygodnego narzędzia do monitorowania temperatury jakim jest monitorM2M osoby odpowiedzialne za jakość przechowywanych leków i szczepionek mają komfort pracy.

  • Zwracając leki do hurtowni można udokumentować cały temperaturowy przebieg przechowywania
  • Każde zdarzenie, które ma wpływ na temperaturę przechowywanych specyfików może być alarmowane SMS na wskazany numer.
  • monitorM2M 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę obserwuje i rejestruje temperaturę w lodówkach
  • Łatwa instalacja – wystarczy włożyć sensory do lodówki, zalogować się na indywidualne konto w internetowej aplikacji monitorM2M i można już z niej korzystać.

Nasza usługa monitorowania temperatury w aptece to bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów a także minimalizacja kosztów awarii urządzeń chłodniczych.

TRANSPORT

znaczek
zestaw do monitorowania temperatury i wilgotności zamontowany w pojeździe

Łatwość instalacji i mobilność urządzeń tworzących system monitorM2M wskazuje go jako idealne narzędzie do monitorowania temperatury w jakiej transportowane są leki i szczepionki. Sensory mogą być zamontowane bezpośrednio w zabudowie chłodniczej lub izotermicznej pojazdu jak również w specjalnie przystosowanych przez naszą firmę pojemnikach transportowych M2Mbox smartM2Mbox basic.

Zestaw monitorujący umożliwia obserwację warunków temperaturowych zarówno przez operatora w centrali firmy odpowiedzialnej za bezpieczeństwo ładunku jak również lokalnie przez kierowcę na wyświetlaczu mobilnym. Każde zdarzenie związane z przekroczeniem temperatury poza ustalony wcześniej zakres jest sygnalizowane przez wiadomość SMS zawierającą alarm.
W każdej chwili jest dostępny nieedytowalny raport informujący w jakiej temperaturze transportowane były leki lub szczepionki.

monitoring transportu leków