Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 dla M2M Team Sp. z o.o.

18.12.2019

Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 dla M2M Team Sp. z o.o.

M2M Team opracował i wdrożył system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015.

18.12.2019

Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 dla M2M Team Sp. z o.o.

M2M Team opracował i wdrożył system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015.

scroll down for English version

Już jest – od dnia 18 grudnia 2019 r. M2M Team dysponuje certyfikowanym systemem zarządzania jakością zgodnym z normą PN-EN ISO 9001:2015.

Na początku grudnia br. zespół auditujący jednostki certyfikującej potwierdził zgodność przygotowanego systemu z ww. normą.
Decyzja o jego wdrożeniu została podjęta w celu ciągłego i konsekwentnego doskonalenia produktów i usług, jako element dążenia do maksymalizacji satysfakcji naszych Klientów.
Przygotowane procedury, sposoby postępowania oraz zunifikowana metodyka będą skutkować ciągłym podnoszeniem jakości realizowanych projektów.

Pobierz certyfikat ISO

 


And here we are – starting from December 18, 2019, M2M Team has a certified quality management system in accordance with PN-EN ISO 9001: 2015.

At the beginning of December this year the certification body’s audit team confirmed the compliance of the quality management system with the abovementioned standard.
The decision to implement it was made in order to continuously and consistently improve products and services as part of the quest to maximize our clients’ satisfaction.
Prepared procedures and a unified methodology will result in continuous improvement of the quality of implemented projects.

Download ISO certificate