5. września br koledzy z Działu Robotyki naszej spółki otrzymali prestiżowy wpis na listę oficjalnych integratorów Universal Robots. Tym samym spółka M2M uzyskała zgodę na samodzielne przeprowadzanie wdrożeń robotów serii UR u swoich klientów.