MONITORING TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI W PRZECHOWYWANIU I TRANSPORCIE ŻYWNOŚCI

Około połowa produkcji i transportu żywności odbywa się w warunkach kontrolowanej temperatury, a straty żywności spowodowane nieprawidłowymi warunkami podczas transportu sięgają ponad 30%.
Brak bieżącej wiedzy o warunkach w jakich odbywa się magazynowanie i transport artykułów spożywczych stanowić może przyczynę znacznego obniżenia jakości produktów, a w skrajnych przypadkach być przyczyna zagrożenia zdrowia konsumentów.

Przechowywanie i transport produktów spożywczych jest zadaniem trudnym dla każdego z uczestników tzw „zimnego łańcucha dostaw”, monitorM2M wprowadza komfort zarządzania informacją o temperaturze i wilgotności

Zapewnienie prawidłowej temperatury i jej stała kontrola to również sposób na ograniczenie kosztów dla przedsiębiorstw.

znaczek

Zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania i transportu wynika z systemu bezpieczeństwa postępowania z żywnością HACCP oraz przepisów prawa żywnościowego.

Zastosowanie systemu do monitorowania temperatury i wilgotności monitorM2M w całym zimnym łańcuchu dostaw zapewnia możliwość szybkiej reakcji na niepożądaną zmianę temperatury na każdym etapie:

 • produkcji
 • pakowania
 • magazynowania
 • transportu
 • dostawy do finalnego użytkownika.
automatyzacja magazynowania w przemyśle
znaczek
kontrola temperatury w skrzyni ładunkowej

Użytkownik korzystając z usług oferowanych przez firmę M2M Team otrzymuje:

 • bezprzewodowy system do monitorowania temperatury i wilgotności
 • alarmowanie SMS o przekroczeniu temperatury i wilgotności
 • funkcjonalność systemu dostosowaną do każdego z uczestników zimnego łańcucha dostaw (producent, magazyn, transport, jednostka detaliczna)
 • obsługę systemu i dostęp do raportów przez przeglądarkę internetową lub aplikację mobilną.
znaczek
wartości temperatury i wilgotności w jakich znajdują się monitorowane artykuły spożywcze

Zastosowanie systemu do monitorowania temperatury, który dostarcza firma M2M Team przynosi korzyści dla każdego uczestnika „zimnego łańcucha dostaw”.

 • producentowi, dbającemu o swoją dobrą markę, zależy na tym, żeby jego produkt w drodze od zakładu produkcyjnego do konsumenta znajdował się w warunkach temperaturowych wymaganych jego specyfiką.
 • operator logistyczny jest zainteresowany tym, żeby towar pod jego opieką nie uległ zniszczeniu i nie spowodował strat materialnych.
 • sprzedawca detaliczny dostarcza konsumentowi informacje, że kupowany przez niego artykuł spożywczy jest świeży i był dostarczony w warunkach oczekiwanych przez producenta.

Wszystkich łączy to, że w całym procesie zimnego łańcucha dostaw mogą korzystać  z monitorM2M.

prawdzenie temperatury i wilgotności przewożonych artykułów