ROZWIĄZANIA DLA MEDYCYNY

M2M Team prezentuje w swojej ofercie wdrożenia i pomysły wspierające pracę w medycynie. Pomysły naszych inżynierów są stosowane w transporcie krwi i jej pochodnych a także leków i szczepionek.

Czujniki w technologii Bluetooth Low Energy

Innowacyjne zastosowanie lokalizacji poprzez czujniki ruchu pracujące w technologii Bluetooth Low Energy umożliwia precyzyjne określenie miejsca przebywania osób w obiekcie. Nasz autorski system wspiera w tym zakresie osoby, na których ciąży odpowiedzialność opieki nad seniorami lub innymi osobami przebywającymi w ośrodku leczenia.
Zastosowanie tej technologii w lokalizacji urządzeń wspiera efektywne wykorzystanie wyposażenia w szpitalach.

SYSTEM TRANSPORTU

znaczek

M2M Team poprzez swoje rozwiązania wspiera zadania transportowe w medycynie
prezentując pojemniki transportowe M2Mbox smart, które dostosowane są do aktywnego utrzymania zadanej temperatury.

Pojemniki M2Mbox smart wyposażone są w funkcję chłodzenia oraz grzania, zaalarmują w czasie rzeczywistym kierowcę i dyspozytora a także wydrukują raport z dostawy.

 

Pasywne pojemniki do transportu M2Mbox basic wyposażone w torby termoizolacyjne z wkładami eutektycznymi świetnie sprawdzają się w codziennym transporcie leków na krótkich dystansach. M2Mbox basic zapewniają utrzymanie temperatury w przedziale 2 °C – 8 °C nawet do 16 godzin.

Pojemniki transportowe dostarczane przez M2M Team wyposażone są w system monitorM2M, z łatwością można je zamontować w samochodach do przewozu krwi.

systemy transportu

Z równą wygodą i bezpieczeństwem można w nich transportować leki i szczepionki pomiędzy apteką szpitalną a oddziałem a także:

 • Krew i preparaty krwiopochodne
 • Organy do przeszczepu
 • Próbki do badań laboratoryjnych, wycinki tkanek.

W całym procesie transportu w kontrolowanej temperaturze są punkty newralgiczne tj. pakowanie, wyjmowanie całości bądź części zawartości pojemnika dlatego w pewnych wypadkach rekomendujemy zastosowanie rozwiązań hybrydowych łączących w sobie funkcjonalności pojemników aktywnych z mobilnością pojemników pasywnych.

Naszym klientom doradzamy w jaki sposób obsłużyć cały proces transportu w temperaturze kontrolowanej.

SYSTEMY SPECJALNE

znaczek
systemy-specjalne-dla-medycyny

Do codziennej kontroli temperatury w lodówkach szpitalnych oferujemy usługę dostępu do platformy internetowej monitorM2M. Korzystanie z udostępnianej aplikacji umożliwia dokumentowanie prawidłowości przechowywania leków i szczepionek a także krwi i preparatów krwiopochodnych na oddziale szpitalnym.

Wdrażamy systemy monitorowania w ekstremalnie niskich temperaturach, w tym w środowisku ciekłego azotu.

W reaktorach biologicznych monitorujemy wartości poziomu tlenu, azotu, dwutlenku węgla, saturacji i inne. Te parametry są stale monitorowane i nawet najmniejsza niepokojąca zmiana jest niezwłocznie sygnalizowana.

.

LOKALIZOWANIE URZĄDZEŃ

znaczek

Precyzyjna lokalizacja na terenie obiektów.

 

Oferujemy innowacyjny system do monitorowania i rejestracji miejsca używania wyposażenia w szpitalach lub innych. Po wdrożeniu systemu lokalizatorM2M wielokrotnie wzrasta efektywność wykorzystania sprzętu stanowiącego wyposażenie szpitala lub domu opieki. Stosowanie naszego systemu jest  olbrzymim wsparciem logistycznych dla osób odpowiedzialnych za prawidłową eksploatację wyposażenia jednostki medycznej.

Podstawowe cechy i zalety systemu lokalizowania sprzętu:

 • Rejestracja miejsca używania
 • Informacja o przemieszczeniu
 • Informacja o uruchomieniu
 • Alarmowanie
lokalizacja

LOKALIZOWANIE OSÓB

znaczek
lekarz lokalizacja

Lokalizowanie miejsca przebywania osób na terenie obiektów.

Firma M2M Team jest dostawcą innowacyjnego i unikalnego systemu umożliwiającego dostarczanie informacji o miejscu przebywania i kondycji osób w szpitalach lub domach opieki.

Szybka reakcja na wystąpienie zdarzeń niepożądanych, takich jak upadek w wyniku zasłabnięcia czy opuszczenie pomieszczenia, stanowi niekiedy o zdrowiu lub życiu pacjenta.

Podstawowe cechy i zalety systemu lokalizowania osób:

 • Informacja o miejscu przebywania
 • Raporty czasu pobytu w strefie
 • Alarmy opuszczenia strefy
 • Alarmy zdarzeniowe
 • Sygnalizacja upadku