Walidacja czujników systemów monitoringu temperatury.

Walidacja czujników systemów monitoringu temperatury.

Utrzymywanie stałej temperatury w pomieszczeniach i urządzeniach do przechowywania i transportu produktów o szczególnych wymaganiach środowiskowych jest niezwykle istotnym elementem działalności firm pracujących w branży farmaceutycznej oraz spożywczej. Wzrost temperatury wykraczającej poza dopuszczalne normy, spowodowany na przykład awarią urządzeń chłodzących, mógłby doprowadzić do utraty przydatności przechowywanych leków czy zepsucia się transportowanych owoców i warzyw. Dlatego stała kontrola warunków środowiskowych panujących w przestrzeniach magazynowych jest kluczową kwestią, chroniącą przedsiębiorców przed dużymi stratami finansowymi.

Rozwiązaniem pomagającym kontrolować stałą temperaturę oraz wilgotność w przestrzeniach wykorzystywanych jako magazyny, a także alarmującym w razie przekroczenia dopuszczalnych norm, są systemy monitoringu. Sensory współpracujące z systemem, zamontowane w newralgicznych punktach magazynów i lodówek, stale mierzą panującą w nich temperaturę raportując o aktualnym stanie warunków środowiskowych, zapewniając bezpieczeństwo przechowywanych towarów oraz samego sprzętu chłodniczego. Jednak by mieć pewność, że system monitoringu działa skutecznie należy cyklicznie dokonywać walidacji jego czujników. Sprawdzanie sprawności sensorów temperatury w nadzorowanych urządzeniach da nam kompletną pewność dokładności wykonywanych pomiarów temperatury.